בואו לחוות איתנו
את הגליל!

הפעילות באתר מיועדת לישיבות שנרשמו וקבלו הודעה על תקצוב בלבד

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל
באמצעות "יוזמת אורות"

שמחים להזמין את בני הישיבות

להשתתף בפעילות ״מסע גליל״
בבין הזמנים של קיץ תשע"ח